Pingstkyrkans styrelse

Val till styrelse har gjorts i Pingstförsamlingen i Karlskrona.
Följande personer ingår i styrelsen: (Valda för 2016)

ORDFÖRANDE: Markus Lundström

VICE ORDFÖRANDE: Ulf Sundkvist (föreståndare)
Göran Olsson ersätter vid föreståndarens frånvaro

LEDAMÖTER
Rupert Lindén , Mattias Ekroth, Viktoria Eriksen, Kerstin Lundström, Björn Mikmar

Pingstkyrkans övergripande ansvariga ledning kallas församlingstjänarkår, i vilken styrelsen med specifikt ansvar för ekonomi och personal ingår.