Spädbarnsmusik

Spädbarnsmusik är en möjlighet för föräldern att ta med sitt lilla barn 0-1 år till Pingstkyrkan för att; dels möta andra nyblivna föräldrar, dels få ta del av ett sång-, rytmik- och ramsprogram på c:a en halvtimme.

Höstterminen 2017 startar 6 september

Carina som leder gruppen har jobbat med detta i c:a 20 år, är utbildad förskollärare och har själv 3 barn.

Efter sång- och musikstunden fikar vi tillsammans till självkostnadspris (5:-).
Vi tar ingen termins- eller årsavgift.
Vi träffas i ”Café Ankaret”, kl. 09:30 varje onsdag

Anmälan och frågor?
Kontakta Carina: carina.holmesson@gmail.com