Aspö missionshus

Paul Olsson ansvarar för vårt arbetet på Aspö. För samlingar i missionshuset se annons i BLT/Sydöstran 

Vid frågor, kontakta Paul Olsson

paulkolsson@gmail.com

Aspö missionshus historia:

År 1890 ”utfärdade pastor Lindgren en skrivelse för insamling av medel till ett missionshus”, som uppfördes 1891 på ofri grund. Huset ägdes inte av något samfund, utan blev redan från början en ekumenisk angelägenhet.

Ansvariga för missionshuset och verksamheten blev P. Bergström, P. Holgersson, A.P. Krondahl och A. Lindeblad, som alla tillhörde EFS. Dessa personer utgjorde styrelse i en ”stiftelse”, som dock inte blev legaliserad. När sedan fastigheten 1926 skulle lagfaras, skrevs ett¬† villkorat gåvobrev till ovannämnda personer. Villkoret var att fastigheten skulle användas för evangelisk verksamhet. På så sätt blev fastigheten en samäga, vilket den fortfarande är.

Under vissa tider har missionshuset även använts som skola. Den evangeliska verksamheten har under åren varierat. Sedan början av 1960-talet har Pingstförsamlingen i Karlskrona ansvarat för missionshuset. Verksamheten låg dock nere under större delen av 70 och 80-talet. 1988 rustades lokalen upp igen och verksamheten återupptogs.